Naajeeriya

Afirka

Sooja’en Ngomnati Ivery Cost Taaditi Ngam Yiiki Ragare Turtol Soja

Tokkere Soja’en Nomnati lesdi Ivory Coast andini hoosi jabrude godde ngam raggidinki fitinaaji e turtol ngol Sooja’en ‘yummini nder Berniwol Bouake, gallure didabre her...

Nyawu Ebola Nangi Wobbe Nder Lesdi Congo Fahin

Hukuuma Njamu lesde duuniyaaru WHO andini dow himbe dido heftaama fahin nangiraabe bee nyawuEbola, nyalde didi tan baawo andinoore Hukuuma kan loruki futta nyawu...

Uganda Widitan Sooja’en Tuumiraabe Ayiibe

Sojaen lesdi Uganda wii be widitan rahootooji andindi dow soja’en mabbe wurtiibe iga lesdi Africa cakaari don mari juude ha dol’yuki rewbe e nyamuki...

Hiitordu Zambiya dungani Ardiido Jamiywwa Lawniraawa Tefa hakke mum dow tuuma...

Hiitordu nder lesdi Zambia dungani dungani ardiido jamiyawa lawniraawa lesdi ndin, Hakainde Hichilema tefa hakke mum yeeso hiitordu lesdi ndin burdundu ngam O labbina...

Sooja’en Misra hippi Sangeere Turtube

Soojaen lesdi Misra hippi sangaare elto turtube saata gikkuen lesdi ndin nder jabrude Soojaen ben hoosi baawo kipoe de yaara dow haykaleeji malla rewrude...

Pijirle

Majalisaaru dotti’en lesdi Naajeeriya diidi diidaangol nebbam petrol jam

Majalisaaru ndun  diidi diidaangol ngol baawo nde jabi rohotowol iga komitiiru Majalisaaru ndun hakkilaanooru  nebbam peturul jam e hendu gas haa jonde Majalisaaɓe ɓen...

Duuniyaaru